Odluka o postavljenju Gordana Bakote, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici

NN 11/2006 (30.1.2006.), Odluka o postavljenju Gordana Bakote, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

261

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/118, urbroj: 50304/2-06-01 od 3. siječnja 2006. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam GORDANA BAKOTU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici, sa sjedištem u Ankari.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-06-186/2

Zagreb, 20. siječnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.