Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjeriteljskim i teh­ničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

NN 11/2006 (30.1.2006.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjeriteljskim i teh­ničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

276

Temeljem članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 0,2 S I 0,5 S

 

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (»Narodne novine« broj 81/05) mijenja se članak 4. i glasi:

Brojilo prikazuje izmjerenu električnu energiju na brojčaniku ili digitalnom prikazu, a može davati podatke o količini izmjerene električne energije preko impulsnog davača ili preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davači iz stavka 1. ovog članka, na koje se ne smije moći utjecati, (u nastavku teksta »impulsni davač«) moraju biti priključeni iza integratora.

 

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Dielektrična čvrstoća brojila ispituje se pri ovim radnim uvjetima brojila:

1) temperatura okoline mora iznositi od 15 °C do 25 °C

2) relativna vlažnost zraka mora biti od 45 % do 75 %

3) atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

 

Članak 3.

U članku 19. mijenja se Tablica 4. i glasi:

 

Tablica 4.

 

Vrijednost struje (A)

Faktor snage cos φ

Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti

0,2 S

0,5 S

0,01 InI < 0,05 Inn

1

± 0,4

± 1,0

0,05 InIImax

1

± 0,2

± 0,5

0,02 InI ≤ 0,1 In

0,5 ind.

± 0,5

± 1,0

 

0,8 kap.

± 0,5

± 1,0

0,1 InIImax

0,5 ind.

± 0,3

± 0,6

 

0,8 kap.

± 0,3

± 0,6

Na poseban zahtjev korisnika

 

 

 

0,1 InIImax

0,25 ind.

± 0,5

± 1,0

0,5 kap.

± 0,5

± 1,0

 

Članak 4.

U članku 19. mijenja se Tablica 5. i glasi:

 

Tablica 5.

Vrijednost struje (A)

Faktor snage cos φ

Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti

0,2 S

0,5 S

0,05 InIImax

1

± 0,3

± 0,6

0,1 InIImax

0,5 ind.

± 0,4

± 1,0

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/17

Urbroj: 558-06/21-06-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.