Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjeriteljskim i teh­ničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

NN 11/2006 (30.1.2006.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjeriteljskim i teh­ničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

278

Temeljem članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 2 I 3

 

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine« broj 81/05) mijenja se članak 3. i glasi:

Pod brojilom se prema ovom pravilniku podrazumijeva:

1) statičko brojilo jalove energije namijenjeno mjerenju jalove energije integracijom jalove snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti izlaznog impulsa razmjernog količini jalove električne energije;

2) statičko brojilo jalove energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u određenim vremenskim razmacima koji odgovaraju različitim tarifama;

3) statičko brojilo jalove energije koje se priključuje izravno ili preko mjernih transformatora.

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Brojilo prikazuje izmjerenu električnu energiju na brojčaniku ili digitalnom prikazu, a može davati podatke o količini izmjerene električne energije preko impulsnog davača ili preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davači iz stavka 1. ovog članka, na koje se ne smije moći utjecati, (u nastavku teksta »impulsni davač«) moraju biti priključeni iza integratora.»

 

Članak 3.

U članku 33. mijenja se Tablica 12. i glasi:

 

Tablica 12.

Vrijednost struje (A)

Faktor snage sin φ (induktivno ili kapacitivno)

Dopuštene pogrešake (%) za brojila razreda točnosti

2

3

Brojila za izravni priključak

Brojila za priključak preko mjernih transformatora

0,05 IoI < 0,1 Io

0,02 InI < 0,05 In

1

± 2,5

± 4,0

0,1 IoIImax

0,05 InIImax

1

± 2,0

± 3,0

0,1 Io ≤ I < 0,2 Io

0,05 In ≤ I < 0,1 In

0,5

± 2,5

± 4,0

0,2 IoIImax

0,1 InIImax

0,5

± 2,0

± 3,0

0,2 IoIImax

0,1 InIImax

0,25

± 2,5

± 4,0

 

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/19

Urbroj: 558-06/21-06-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.