Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

12

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2., 3., 4., 27., 28., 29. i 30. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12. točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/190

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.