Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP uravnoteženim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP uravnoteženim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

19

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2., 3., 4., 27., 28., 29., 30. i 50. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12. točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom OTP uravnoteženi otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, odobrava se osnivanje i upravljanje OTP uravnoteženim otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld i OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda OTP uravnoteženi otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/194

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.