Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

20

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12. točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 18. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima INTERINVEST d.o.o. Zagreb, Heinzelova 4/a, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima INTERINVEST d.o.o. Zagreb, Heinzelova 4/a, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080539925 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/183

Urbroj: 567-02/05-03

Zagreb: 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.