Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara

NN 2/2006 (4.1.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

40

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, br. 83/02 i 149/02), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU KLADIONIČKIH IGARA

 

Članak 1.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

(1) Primanje uplata za klađenje putem terminala može se obavljati isključivo na uplatnim mjestima kladionica i u ugostiteljskim objektima površine koja ne može biti manja od 55 m2.

(2) Poslovnica u kojoj se primaju uplate za klađenje putem terminala mora zadovoljavati uvjete iz članka 5. Pravilnika, te mora biti fizički odvojena od ostatka ugostiteljskog objekta.

(3) Primanje uplata za klađenje putem terminala ne može se obavljati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u sklopu odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih ustanova.

 

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

2. ispravu o ispitivanju električne instalacije izdanu sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Narodne novine«, br. 53/88) i Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, br. 6/84), ne stariju od godinu dana.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 461-05/05-01/8

Urbroj: 513-07-21-07/05-1

Zagreb, 22. prosinca 2005.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.