Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 8/2006 (18.1.2006.), Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

160

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

 

Članak 1.

Odredbe članaka 5. i 7. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002 i 17/2004), neće se primjenjivati u 2006. godini.

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 120-02/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.