Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarod­ni promet

NN 8/2006 (18.1.2006.), Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarod­ni promet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

164

Na temelju članka 7. stavka 4., a u vezi s člankom 1020. stavkom 1. alinejom 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU LUKA OTVORENIHZA MEĐUNARODNI PROMET

 

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se luke otvorene za međunarodni promet koje udovoljavaju uvjetima određenim člancima 3., 6. i 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (»Narodne novine«, broj 110/2004).

 

Članak 2.

Luke otvorene za međunarodni promet su:

1.Kanegra,

2.Umag,

3.Umag – ACI Marina,

4.Novigrad,

5.Poreč,

6.Rovinj,

7.Pula,

8.Raša – Bršica,

9.Plomin – luka,

10.Rijeka,

11.Senj,

12.Mali Lošinj,

13.Božava,

14.Sali,

15.Zadar,

16.Maslenica,

17.Šibenik,

18.Primošten,

19.Split,

20.Hvar,

21.Stari Grad (Hvar),

22.Komiža,

23.Vis,

24.Korčula,

25.Ubli (Lastovo),

26.Vela Luka,

27.Ploče,

28.Metković,

29.Dubrovnik,

30.Cavtat.

 

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 342-21/05-01/01

Urbroj: 5030116-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.