Popis ovlaštenih laboratorija

NN 8/2006 (18.1.2006.), Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

185

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine« 102/04, 64/05) objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo – Ispitni laboratorij, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 48

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

2. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša – Enološki laboratorij, Split, Put Duilova 11

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

3. Veterinarska stanica d.o.o. PJ »Bioinstitut«, Čakovec, R. Steinera 7

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

 

Klasa: 011-02/06-01/6

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.