Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu

NN 13/2006 (6.2.2006.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

322

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 27. siječnja 2006., donio je

PLAN USKLAĐIVANJA

ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2006. GODINU

 

 

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA I. KVARTAL

1.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

3.

Zakon o oružju

4.

Zakon o poticanju ulaganja

5.

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

8.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

9.

Zakon o porezu na dobit

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA II. KVARTAL

10.

Zakon o dobrobiti životinja

11.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

13.

Zakon o turističkoj djelatnosti

14.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

16.

Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli u javnom sektoru

17.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

18.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

19.

Zakon o predmetima opće uporabe

20.

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

21.

Zakon o štedno-kreditnim zadrugama

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA III. KVARTAL

22.

Zakon o javnoj nabavi

23.

Zakon o zaštiti okoliša

24.

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju malog gospodarstva

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA IV. KVARTAL

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

28.

Zakon o koncesijama

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

33.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa u pitanjima okoliša

34.

Zakon o zaštiti potrošača

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

37.

Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja

38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani

39.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira

40.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o postojanim organskim onečišćivačima

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

43.

Zakon o veterinarstvu

44.

Zakon o regionalnom razvoju

45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

47.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lukama unutarnjih voda

48.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama

50.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

53.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

54.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

55.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivred­nom zemljištu

56.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

57.

Zakon o tržištu plina

58.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

59.

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

 

Klasa: 910-04/06-01/01

Zagreb, 27. siječnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.