Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti

NN 15/2006 (10.2.2006.), Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

388

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/112, urbroj: 50304/2-06-01 od 2. veljače 2006. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvat­ske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Re-publici, sa sjedištem u Rimu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-06-317/2

Zagreb, 6. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.