Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 5 i 20 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993. i novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 15. siječnja 1995.

NN 18/2006 (15.2.2006.), Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 5 i 20 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993. i novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 15. siječnja 1995.

HRVATSKA NARODNA BANKA

443

Na temelju članka 24. članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. veljače 2006., donio je

ODLUKU

O POVLAČENJU IZ OPTJECAJA NOVČANICA OD5 I 20 KUNA S DATUMOM IZDANJA 31. LISTOPADA 1993. I NOVČANICA OD 10 KUNA S DATUMOM IZDANJA 15. SIJEČNJA 1995.

1. Hrvatska narodna banka će od 1. ožujka 2006. do zaključno 31. ožujka 2007. godine povući iz optjecaja novčanice od 5 i 20 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993. i novčanice od 10 kuna s datumom izdanja 15. siječnja 1995.

2. Novčanice iz točke 1. ove Odluke prestat će biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. travnja 2007.

3. Hrvatska narodna banka vršit će od 1. travnja 2007. zamjenu novčanica koje će na temelju točke 2. ove Odluke prestati biti zakonsko sredstvo plaćanja.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

O. br. 687/2006.

Zagreb, 8. veljače 2006.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.