Odluka o postavljenju Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

NN 19/2006 (17.2.2006.), Odluka o postavljenju Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

465

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/110, urbroj: 50304/2-06-01 od 6. veljače 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Tokiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-06-384/2

Zagreb, 13. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.