Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr­đivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

NN 21/2006 (22.2.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr­đivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

520

Na osnovi članka 108. stavka 1. točke 11. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA VJEŠTAČENJE

 

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje (»Narodne novine« broj 45/05, u daljem tekstu Pravilnik), članak 2. mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se sljedeće zdravstvene ustanove koje će kao konzultantske kuće putem svojih stručnih timova vještačiti činjenice iz članka I. Pravilnika:

 

1. – za poremećaje raspoloženja:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihijatriju

– za posttraumatski stresni poremećaj i ostale anksiozne poremećaje:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihološku medicinu

Klinička bolnica Dubrava – Regionalni Centar za psihotraumu

Klinička bolnica Osijek – Regionalni Centar za psihotraumu

Klinički bolnički centar Rijeka – Regionalni Centar za psihotraumu

Klinička bolnica Split – Regionalni Centar za psihotraumu

– za poremećaje ponašanja, psihotične poremećaje i ostale duševne bolesti:

Psihijatrijska bolnica Vrapče

2. – za bolesti cirkulacijskog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolesti srca i krv­nih žila

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Osijek – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Split – Klinika za unutarnje bolesti

3. – za bolesti prsnog koša, dišnog sustava i tuberkuloze:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za unutarnje bolesti

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za unutarnje bolesti

Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Klinička bolnica Osijek – Klinika za unutarnje bolcsti

Klinička bolnica Split – Klinika za unutarnje bolesti

4. – za zloćudne bolesti, te bolesti krvi i probavnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za unutarnje bolesti

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Osijek – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Split – Klinika za unutarnje bolesti

5. – za endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma:

Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Osijek – Klinika za unutarnje bolesti

Klinička bolnica Split – Klinika za unutarnje bolesti

6. – za bolesti mokraćnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za urologiju

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za urologiju

Klinička bolnica Osijek – Klinika za urologiju

7. – za ženske bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za ženske bolesti i porode

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za ženske bolesti i porode

Klinička bolnica Split – Klinika za ženske bolesti i porode

8. – za cerebrovaskularne bolesti i bolesti živčanog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za neurologiju

Klinič­ka bolnica »Sestre milosrdnice« – Klinika za neurologiju

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za neurologiju

Klinička bolnica Osijek – Klinika za neurologiju

9. – za bolesti uha, grla, nosa i bolesti ždrijela:

Klinička bolnica –Sestre milosrdnice« – Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolest uha, nosa i grla

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju

10. – za bolesti kralježnice i leđne moždine:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju

Klinički bolnički centar Rijeka – Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

11. – za kožne bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za kožne i spolne bolesti

Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za dermatovenerologiju

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U postupku vještačenja o uzročno-posljedičnoj vezi bolesti, pogoršanja bolesti, pojave bolesti, smrti, samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao moguće posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske vještačenje će obavljati stručni timovi sastavljeni od triju liječnika specijalista iz potrebne grane medicine s najmanje 5 godina specijalističkoga radnog staža.«

 

Članak 3.

Predmeti kod kojih je u tijeku prvostupanjski upravni postupak, a postupak vještačenja s danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije okončan, okončat će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaje na snazi Suglasnost zdravstvenim ustanovama iz članka 2. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje, klasa: 023-03/05-0002/19, urbroj: 519-04/2-I-05-1 od 18. svibnja 2005. godine.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-0001/6

Urbroj: 519-04/2-1-06-2

Zagreb, 11. siječnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.