Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stoč­ne hrane

NN 22/2006 (24.2.2006.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stoč­ne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

544

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97., 36/98., 76/99. i 151/03.) i članka 24. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97., 105/01. i 172/03.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KAKVOĆI STOČNE HRANE

 

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine« br. 26/98., 120/98., 55/99. i 76/03.) u članku 14. u tablici iza rednog broja 3. dodaje se novi  redni broj 3a. koji glasi:

 

Red. br.

Vrsta proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda

Sirove bjelančevine najmanje %

Sirova mast do %

Vlaga do %

Sirova vlaknina do %

Pepeo do %

Pepeo
netopiv u HCl do %

3a.

Osušeni krmni kvasac (Kluyveromyces fragilis)

Proizvod dobiven sušenjem mrtvih genetski nepromijenjenih sojeva kvaščevih gljivica (Kluyveromyces fragilis) uzgojenih na melasi, destilacijskim ostacima, žitaricama i drugim proizvodima koji sadržavaju škrob, voćnom soku, sirutki, mliječnoj kiselini i hidroliziranim proizvodima biljnih vlakana

44

 

8

2

8

1

 

Članak 2.

U članku 18. u tablici iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 2a., a postojeći se  tekst u rednim brojevima 3. i 4. mijenja, te glasi:

 

Red. br.

Vrsta proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda i
nusproizvoda

Sirove bjelančevinenajmanje %

Vlaga do %

Sirova vlaknina do %

Sirova mast do %

Pepeo do %

Djelovanje ureaze mg Ng/min

2a.

Sačma od djelomično oljuštena zrna soje I. kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe

46

12

6

2

6,2

0,50

3.

Sačma od djelomično oljuštena zrna soje II. kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; od ukupne količine 15 % sirovih bjelančevina mora biti topljivo u vodi

44

12

7

2

7

0,50

4.

Sačma od neoljuštena zrna soje III. kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida)

40

12

9

2

8

0,50

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/06-01/16

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb,  10. veljače 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.