Popis ovlaštenih laboratorija

NN 22/2006 (24.2.2006.), Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

551

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 12/01) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Croatiakontrola, Preradovićeva 31a, 10 000 Zagreb,

2. Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Mirogojska 16,10 000 Zagreb,

3. Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41,

4. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za melioracije i Zavod za ishranu bilja, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb.

 

Klasa: 011-02/06-01/19

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 13. veljače 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.