Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom

NN 22/2006 (24.2.2006.), Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

552

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 12/01) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

POPIS

NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOM

1. »AGRIBIOCERT«, zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe, Veli dvor 11, 51 513 Omišalj

2. »ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE« d.d., Ljudevita Gaja 17/III, 10 000 Zagreb

3. »BIOTECHNICON«, poduzetnički centar d.o.o., Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split

4. »HRVATSKE ŠUME« d.o.o. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb

5. »PRVA EKOLOŠKA ZADRUGA«, Zagreb, Kuraltova 8

6. »BIOINSPEKT« d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek.

 

Klasa: 011-02/06-01/20

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 13. veljače 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.