Ispravak Odluke o uvjetima označavanja ambalaže

NN 24/2006 (1.3.2006.), Ispravak Odluke o uvjetima označavanja ambalaže

600

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o uvjetima označavanja ambalaže koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 155/05 od 30. prosinca 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UVJETIMA OZNAČAVANJA AMBALAŽE

 

U prilogu Odluke Dodatka V  Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu pod rednim br. 8.  umjesto oznake:

 

POVRATNA AMBALAŽA

 

 

treba stajati oznaka:

 

 

 

 

Klasa: 351-04/05-09/0001

Urbroj: 563-06-SL-05-4

Zagreb, 23. veljače 2006.

 

Direktor

Vinko Mladineo, dipl. iur., v. r.