Ispravak Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

NN 25/2006 (6.3.2006.), Ispravak Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

624

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje objavljenom u »Narodnim novinama« br. 106/04 od 30. srpnja 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U članku 19. u stavku 2. alineje 5. umjesto »-balkoni-koef. 0,50« treba stajati:

»-balkoni-koef. 0,25«.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/05-04/10
Urbroj: 531-10-1-2-06-1
Zagreb, 1. ožujka 2006.

Ministrica
zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva
Marina Matulović Dropulić, v. r.