Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odred­bi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 28/2006 (13.3.2006.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odred­bi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

645

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2006., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 9.c u vezi s člankom 9.a stavkom 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 10/02., 155/02., 45/03., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst).

 

Obrazloženje
 

Ocjenjuje se da je postupak osiguravanja zastupljenosti pripad­nika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na razvidan način propisano odredbama ovoga Zakona čije se vjerodostojno tumačenje predlaže. Ovo posebno imajući u vidu odredbe članka 9.c u vezi s člankom 9.a i odredbe članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 10/02., 155/02., 45/03., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst).

Uvažavajući temeljna načela izbornog sustava, cjeline ovoga Zakona i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina smatra se osnovanim nedavanje vjerodostojnog tumačenja navedenih odredbi ovoga Zakona.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 021-12/05-05/24

Zagreb, 3. ožujka 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.