Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 30/2006 (17.3.2006.), Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTAR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

722

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03), članka 2. stavka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« 106/04) i rješenja o imenovanju Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 320-14/06-01/3, urbroj: 525-11-06-2, od 13. veljače 2006.) objavljuje

POPIS

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

1. Ante Gavranić, član Povjerenstva;

2. Antonija Krnić, član Povjerenstva;

3. Prof. dr. sc. Bernard Kozina, član Povjerenstva;

4. Branka Mihaljević, član Povjerenstva;

5. Dubravko Ćuk, član Povjerenstva;

6. Prof. dr. sc. Edi Maletić, član Povjerenstva;

7. Irena Vrtarić, član Povjerenstva;

8. Ivanka Rosati, član Povjerenstva;

9. Dr. sc. Mario Staver, član Povjerenstva;

10. Miljenko Bošnjak, član Povjerenstva;

11. Nikša Zglav, član Povjerenstva;

12. Suzana Jurišić, član Povjerenstva;

13. Zdenko Ivanković, član Povjerenstva;

14. Mr. sc. Andro Tomić, član Povjerenstva;

15. Blaženka Mandarić, član Povjerenstva;

16. Dunja Mežnarić, član Povjerenstva;

17. Dr. sc. Gerhard Schubert, član Povjerenstva;

18. Mr. sc. Gordan Zdunić, član Povjerenstva;

19. Ivan Enjingi, član Povjerenstva;

20. Ivan Mioč, član Povjerenstva;

21. Mato Violić, član Povjerenstva;

22. Miroslav Ivanković, član Povjerenstva;

23. Mladen Papak, član Povjerenstva;

24. Tomislav Tomac, član Povjerenstva;

25. Valter Legović, član Povjerenstva;

26. Višnja Zečević, član Povjerenstva;

27. Dr. sc. Ana Jeromel, član Povjerenstva;

28. Ante Grubišić, član Povjerenstva;

29. Branka Franjević, član Povjerenstva;

30. Damir Risek, član Povjerenstva;

31. Dragica Kaštelanac, član Povjerenstva;

32. Ivica Perak, član Povjerenstva;

33. Mr. sc. Maja Firšt Bača, član Povjerenstva;

34. Robert Brkić, član Povjerenstva;

35. Prof. dr. sc. Stanka Herjavec, član Povjerenstva;

36. Velimir Korak, član Povjerenstva;

37. Vesna Bakota, član Povjerenstva;

38. Mr. sc. Franjo Francem, član Povjerenstva;

39. Mr. sc. Ivana Alpeza, član Povjerenstva;

40. Ivanka Čelar, član Povjerenstva;

41. Janko Jovanov, član Povjerenstva;

42. Doc. dr. sc. Jasmina Marić, član Povjerenstva;

43. Marinko Vladić, član Povjerenstva;

44. Melinda Cossetto, član Povjerenstva;

45. Miodrag Hruškar, član Povjerenstva;

46. Dr. sc. Sanja Radeka, član Povjerenstva;

47. Slobodan Čapin, član Povjerenstva;

48. Stanka Polonijo, član Povjerenstva;

49. Tomislav Plavša, član Povjerenstva;

50. Velinka Runjić, član Povjerenstva;

51. Vera Zima, član Povjerenstva.

 

Klasa: 011-02/06-01/17

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 10. ožujka 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.