Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan

NN 32/2006 (22.3.2006.), Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

822

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/114, urbroj: 50304/2-06-01 od 23. veljače 2006. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam DRAŽENA MARGETU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-06-685/2

Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.