Rješenje o razrješenju predsjednice Fonda za naknadu oduzete imovine

NN 40/2006 (12.4.2006.), Rješenje o razrješenju predsjednice Fonda za naknadu oduzete imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

973

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 11. stavka 3. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, br. 69/97, 105/99 i 64/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Razrješuje se SUZANA BRENKO dužnosti predsjednice Fonda za naknadu oduzete imovine s danom 18. travnja 2006., na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/06-02/41
Urbroj: 50304/2-06-01
Zagreb, 5. travnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.