Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 45/2006 (24.4.2006.), Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

1105

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNAMA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04 i 179/04, 113/05, 130/05 i 05/06) u točki I. iza rednog broja 32. dodaje se redni broj koji glasi:
»33. Poliklinika Sunce, Park prijateljstva 1, Zagreb«,
U točki II. iza rednog broja 62. dodaju se redni brojevi koji glase:
»63. Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr. med., spec. medicine rada, Zadar, I. Mažuranića 28 b«
» 64. Specijalistička ordinacija medicine rada Vera Zrilić, dr. med., spec. medicine rad, Zadar, I. Mažuranića 28b«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-01/4-06-10
Zagreb, 10. travnja 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.