Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostav­ljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

NN 46/2006 (26.4.2006.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostav­ljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1129

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjed­nici održanoj 20. travnja 2006. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

I.

U Odluci o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, broj 49/2005) u Dodatku, točke 1., 3. i 22. mijenjaju se i glase:
»1. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja roba:
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;
sunositelji – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Ministarstvo kulture, Dražvni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Agencija za lijekove i medicinske proi­zvode, Državni inspektorat.«.
»3. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga:
nositelj – Ministarstvo pravosuđa;
sunositelj – Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo unutarnjih poslova.«.
»22. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata:
nositelj – Središnji državni ured za razvojnu strategiju;
sunositelji – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Dražvni zavod za statistiku, Ministarstvo financija, Središnji državni ured za upravu.«.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa; 910-04/00-03/06
Urbroj: 5030109-06-20
Zagreb, 20. travnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.