Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

NN 46/2006 (26.4.2006.), Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMET AI RAZVITKA

1135

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje šest Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

NAREDBU

O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA

I.

Pomorski brod, ovisno o svojoj veličini, konstrukciji, uređajima i opremi i drugim tehničkim uvjetima utvrđenim obavljenim tehničkim nadzorom prema odredbama članaka 76. do 101. Pomorskog zakonika, može ploviti u područjima jedne od ovih kategorija plovidbe:
1. neograničena plovidba;
2. velika obalna plovidba;
3. mala obalna plovidba;
4. obalna plovidba Jadranskim morem;
5. nacionalna plovidba;
6. nacionalna obalna plovidba;
7. nacionalna priobalna plovidba;
8. lokalna plovidba.

II.

Kategorije plovidbe iz točke I. ove naredbe obuhvaćaju plovidbu u ovim područjima plovidbe:

SVI BRODOVI

1. neograničena plovidba – međunarodna plovidba svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.

2. velika obalna plovidba – međunarodna plovidba morima (i vodama koje su pristupačne s mora) koja se nalaze između Gibraltarskog i Babelmandepskog tjesnaca, uključujući Crno more i Azovsko more, te izvan Mediterana do luka Lisabon i Casablanca u Atlantskom oceanu, te Crvenim morem do luka Aden i Berbera.

3. mala obalna plovidba – međunarodna plovidba Jadranskim morem i dijelom Jonskog mora (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca (uključujući luku Taranto) i rt Katakolon (uključujući luku Katakolon), Jonske otoke i zaljeve: Patraski, Korintski (uključujući Korintski kanal) i Atenski do crte koja spaja rt Kolona i rt Skili.

4. obalna plovidba Jadranskim morem – međunarodna plovidba Jadranskim morem (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca, rt Kefali (otok Krf) i rt Skala (kod Butrinskog zaljeva), za koje se brod ne udaljava više od 20 Nm od najbliže obale, kopna ili otoka.
Pri planiranju putovanja između istočne i zapadne obale Jadranskog mora, pod pojmom obale kopna ili otoka iz prethodnog stavka isključuju se obale otoka Palagruže, Galijule, Pianose, otočne skupine Tremiti, otoka Sazan i obala Albanije od rta Gjuhes (Sqepi i Gjuhes) do rta Panormes (Sqepi i Panormes).

5. nacionalna plovidba – plovidba unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora.
Ribarski brodovi, kao i brodovi – tegljači u kategoriji plovidbe 5 mogu ploviti i unutar gospodarskog pojasa Republike Hrvatske.
Do odluke o proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske odredba toč. 5. ovog dijela Naredbe, alineja druga, primjenjuje se na zaštićeni ekološko – ribolovni pojas Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora o proširenju područja Republike Hrvatske na Jadranskom moru (Narodne novine br. 158/03 i 77/04)

6. nacionalna obalna plovidba – plovidba unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora.
U vremenskom razdoblju od 1. travnja do 31. listopada ovo područje plovidbe se proširuje na:
– plovidbu 1,5 Nm od polazne crte u smjeru gospodarskog pojasa,
– plovidbu Viškim kanalom do otoka Visa i Biševa, te uz navedene otoke ne udaljavajući se više od 1,5 Nm od njihovih obala.

7. nacionalna priobalna plovidba – plovidba zaštićenim područjima unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora; i to: Fažanskim, Zadarskim, Srednjim, Pašmanskim, Vrgadskim, Murterskim, Šibenskim, Splitskim, Bračkim, Hvarskim, Neretvanskim, Stonskim i Koločepskim kanalom i Pirovačkim zaljevom.

8. lokalna plovidba – plovidba povezanim lučkim bazenima koji predstavljaju jedinstvenu geografsku i prometnu cjelinu, lukama, zaljevima (Limskim, Raškim, Kaštelanskim i Klek – Neumskim zaljevom, Rijekom dubrovačkom, Prokljanskim jezerom uključujući ušće rijeke Krke do rta Jadrija), jezerima, kao i rijekama hrvatskog Jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane.
Područje povezanih lučkih bazena određeno je u prilogu 1 ove Naredbe te predstavlja sastavni dio ove Naredbe.

III.

Na dan stupanja na snagu ove naredbe, prestaje važiti Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 6/97 i 44/01).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/47
Urbroj: 530-04-06-2
Zagreb, 10. travnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

PRILOG 1.

LUČKI BAZENI PULA

1. Luka Umag, unutar granica sjevernog i južnog lukobrana;
2. Luka Novigrad, uključujući luku Mirna, unutar granica rt Mujela – rt Zub;
3. Luka Poreč, unutar granica rt Pical – hrid Barbaran – otok Sveti Nikola – rt Brulo;
4. Luka Rovinj, unutar granica rt Barbariga – otok Figarola – otok Banjol – otok Sveti Andrija – rt Kurenat;
5. Luka Pula, uključujući Fažanski kanal, unutar spojnica rt Barbariga – rt Glavina (Mali Brijun) – Veliki Brijun – rt Peneda – rt Kumpar;
6. Medulinski zaljev, unutar granica rt Kamenjak – otok Fenera – rt Malrera;
7. Luka Raša, uključujući luku Krnica, unutar granica rt Sočaja – rt Ubac:
8. Luka Rabac, unutar granica rt Sveti Juraj – rt Sveti Andrija;
9. Luka Plomin, unutar granica rt Mašnjak – uvala Kondrišči.
 

LUČKI BAZENI RIJEKA

Područje povezanih lučkih bazena određuje se crtom koja spaja rt Zaglav (O. Krk) – lučko svjetlo Brgud uključujući akvatorij luke »Brodogradilišta 3. Maj«.
 

LUČKI BAZENI ZADAR

1. Luka Zadar, područje unutar crte svjetlo Oštri rat (Puntamika) – svjetlo Lukoran na sjeverozapadu i crte koja spaja svjetlo Gaženice – rt Oštrić na jugoistoku.
2. Luka Biograd, područje unutar crte svjetlo Turanj – svjetlo Pašman na sjeverozapadu i crte koja spaja uvalu Soline – rt Studenac na jugoistoku.
3. Luka Uvala Lamjana Vela područje unutar crte koja spaja svjetlo Karantunić – svjetlo Mrtovnjak – rt Japlenički.
 

LUČKI BAZENI ŠIBENIK

Područje luke Šibenik kao i pripadajuće sidrište.
 

LUČKI BAZENI SPLIT

Područje Kaštelanskog zaljeva s odnosnim akvatorijem za sidrenje brodova i akvatorijem za sidrenje brodova s opasnim teretom sve pred gradska luka Split.
 

LUČKI BAZENI PLOČE

Područje luka Ploče i Metković unutar spojnica točaka:
Točka A rt uvale Žrnovnica s koordinatama 43° 05,0’ N; 17° 21,5’E
Točka B s koordinatama: 43° 03,2’ N; 17° 19,0’E
Točka C s koordinatama 43° 00,1’ N; 17° 22,8’E
Točka D spojnica na obalno svjetlo S nasip, glava, ušće Neretve s koordinatama 43° 01,1’ N; 17° 27,0’E
te područje plovidbe rijekom Neretvom do mosta u Metkoviću s koordinatama: 43° 03,2’ N; 17° 39,4’E
 

LUČKI BAZENI DUBROVNIK

Luka Gruž, obuhvaća cjelokupni akvatorij Gruškog zaljeva, Rijeke dubrovačke i akvatorij od navedenog dijela do spojnice SW dio otoka Daksa – rt Baterija na poluotoku Lapad i spojnice NW otoka Daksa (obalno svjetlo »Otočić Daksa« PS724 – na poziciji 42°40.2’N i 018°03.6’E) – naselje Loznica na poziciji 42°40.6’N i 018° 03.9’E.