Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru

NN 49/2006 (3.5.2006.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1178

Na temelju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 018-07/06-01/02, urbroj: 5030109-06-3 od 20. travnja 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ALŽIRSKOJ NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI, SA SJEDIŠTEM U ALŽIRU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru, na čelu s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-01/04
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 26. travnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.