Uredba o izmjeni Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

NN 49/2006 (3.5.2006.), Uredba o izmjeni Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1184

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE

Članak 1.

U Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (»Narodne novine«, broj 13/2006), u grafičkom prikazu znakova za uzbunjivanje, riječ: »sek« zamjenjuje se slovom: »s«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 811-01/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-3
Zagreb, 28. travnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.