Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

NN 52/2006 (10.5.2006.), Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1249

Na temelju članka 29.b Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2006. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

I.

(1) Jedinična cijena, bez poreza na dodanu vrijednost, za izračun iznosa naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage na cijelom području Republike Hrvatske, osim na području Grada Zagreba, iznosi:

1. Priključenje na niskonaponsku mrežu
1.1. Priključna snaga do uključivo 30 kW          CNN1 = 1.350,00 kn/kW
1.2. Priključna snaga preko 30 kW                    CNN2 = 1.350,00 kn/kW
2. Priključenje na srednjonaponsku mrežu          CSN = 1.350,00 kn/kW
3. Priključenje na visokonaponsku mrežu           CVN = 1.350,00 kn/kW

(2) Jedinična cijena, bez poreza na dodanu vrijednost, za izračun iznosa naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage na području Grada Zagreba, iznosi:

1. Priključenje na niskonaponsku mrežu
1.1. Priključna snaga do uključivo 30 kW           CNN1 = 1.700,00 kn/kW
1.2. Priključna snaga preko 30 kW                    CNN2 = 1.700,00 kn/kW
2. Priključenje na srednjonaponsku mrežu          CSN = 1.700,00 kn/kW
3. Priključenje na visokonaponsku mrežu            CVN = 1.700,00 kn/kW

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/06-01/03
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 5. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.