Odluka o odlikovanju Redom Stjepana Radića Ive Bojanića i Ivana Šibla (posmrtno)

NN 57/2006 (24.5.2006.), Odluka o odlikovanju Redom Stjepana Radića Ive Bojanića i Ivana Šibla (posmrtno)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1358

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja, donosim
 

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM STJEPANA RADIĆA

za zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskog naroda, a u prigodi obilježavanja 80. obljetnice Hrvatskog radija i 50. obljetnice Hrvatske televizije.
1. IVO BOJANIĆ
2. IVAN ŠIBL, posmrtno.

Klasa: 060-03/06-12/01
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 5. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.