Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hr­vatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hr­vatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1381

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke 11. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/197, urbroj: 50304/2-06-01 od 16. svibnja 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru, sa sjedištem u Rimu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/02
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 23. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.