Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 64/2006 (7.6.2006.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i ministarstvo financija

1552

Na temelju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96., 51/97. i 89/00.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i ministar financija, donose:

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za razvitak i obnovu poljoprivrede (»Narodne novine« broj 85/01, 7/02, 147/02, 140/03 i 108/04) iza članka 22. dodaju se novi članci 22.a i 22.b koji glase:

Članak 22.a

Za kredite koji se reprogramiraju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 105/04 i 98/05), ako korisnik kredita u svrhu reprograma ponudi instrumente osiguranja povrata kredita koji nisu navedeni u članku 18. ovoga Pravilnika, poslovna banka ih može prihvatiti uz pisanu suglasnost Ministarstva.

Članak 22.b

Korisnicima kredita koji su odobreni temeljem ovog Pravilnika, može se uz suglasnost Ministarstva odobriti poček na otplatu kredita u trajanju do jedne godine, ukoliko dokažu da su pretrpjeli štete od elementarne nepogode.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/11
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 10. travnja 2006.
 

                Ministar poljoprivrede,                              Ministar financija
        šumarstva i vodnoga gospodarstva
                Petar Čobanković, v. r.                           Ivan Šuker, v. r.