Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini

NN 64/2006 (7.6.2006.), Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1553

Na temelju članka 17. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine« 40/2006), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2006. GODINI

I.

U 2006. godini dopušteno je u energetske svrhe koristiti 50% (masenih) od ukupno skupljene količine otpadnih guma.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/424
Urbroj: 531-08-1-06-1
Zagreb, 24. svibnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.