Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

NN 68/2006 (19.6.2006.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1618

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.S LENTOM I DANICOM

general zbora JOSIP (Adamov) LUCIĆ


u prigodi 15. obljetnice osnutka i ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske. za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Hrvatske vojske, te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Klasa: 060-03/06-03/01
Broj: 71-03/3-06-02
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Predsjednik Republike
i vrhovni zapovjednik
oružanih snaga
Stjepan Mesić, v. r.