Odluka o opozivu mr. sc. Dubravka Žirovčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko,...

NN 71/2006 (28.6.2006.), Odluka o opozivu mr. sc. Dubravka Žirovčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko,...

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1707

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-02/128, urbroj: 50304/2-05-01 od 13. listopada 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. DUBRAVKO ŽIROVČIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerun, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegal, sa sjedištem u Rabatu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis, sa sjedištem u Rabatu.
Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 018-07/06-02/03
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 20. lipnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.