Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji

NN 71/2006 (28.6.2006.), Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1714

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/115, urbroj: 50304/2-06-07 od 2. lipnja 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam IVANA PICUKARIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa sjedištem u Pretoriji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/10
Urbroj 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 20. lipnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.