Odluka o postavljanju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

NN 71/2006 (28.6.2006.), Odluka o postavljanju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1717

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/117, urbroj: 50304/2-06-01 od 31. svibnja 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. RADU MARELIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/13
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 20. lipnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.