Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 72/2006 (30.6.2006.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1721

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu:

1. RADOVAN BRODAREC

2. ILIJA IVEZIĆ

3. VLADIMIR MALOGORSKI

4. VIŠNJA MAŽURAN

5. ZLATKO PIBERNIK

6. ANTE POTOČNJAK-CROATA

7. RADOVAN RADOVINOVIĆ

8. IRENA VRKLJAN

9. TOMISLAV VUK.

Klasa: 060-03/06-13/02

Urbroj: 71-05-04/2-06-1

Zagreb, 6. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.