Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 72/2006 (30.6.2006.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1726

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje
 

Valentin Vasiljevič Rudčenko
 

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i organizaciju dobrotvornih akcija.

Klasa: 060-04/06-13/02

Urbroj: 71-05-04/2-06-1

Zagreb, 6. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.