Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Muzeja Narona

NN 74/2006 (5.7.2006.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Muzeja Narona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1756

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narod­ne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU MUZEJA NARONA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Muzeja Narona (»Narodne novine«, broj 57/2005), u nazivu i cijelom tekstu riječi: »Muzej Narona« zamjenjuju se riječima: »Arheološki muzej Narona«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječ: »Svetom« briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/05-01/01

Urbroj: 5030108-06-1

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.