Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN 75/2006 (7.7.2006.), Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1783

Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) i članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«,, broj 163/98. i 86/03.), donosim

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA

 

I.

U Odluci o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 61/03.), u točki I. Odluke iza riječi »Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke«, umjesto slova »i« stavlja se zarez, a iza riječi »Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju« stavljaju se riječi » i Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji«.

 

II.

Ova se odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmi dan nakon objave.

Klasa: 140-01/06-04/21

Urbroj: 341-99-06-06-6

Zagreb, 28. lipnja 2006.

Ravnatelj

Mile Rukavina, v. r.