Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 76/2006 (10.7.2006.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1789

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2, stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOMNIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumiteljstvu:

1. prof dr. sc. ZLATKO KNIEWALD

2. mr. sc. GORDANA KOVAČEVIĆ

3. dr. sc. MLADEN MERĆEP

4. prof. dr. sc. MILAN MESIĆ

5. prof. dr. sc. DAVOR PAVUNA

6. ing. ZVONIMIR VAĐON

Klasa: 060-03/06-13/06

Urbroj: 71-05-04/1-06-1

Zagreb, 30. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.