Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

NN 81/2006 (19.7.2006.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1938

Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 67/2001, 94/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU NA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova, dodatak na uvjete rada te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Članak 2.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.         pomoćnik ravnatelja     pročelnik Područnog ureda Zagreb      2,50

2.         pročelnik područnog ureda Split, Osijek, Rijeka, Pazin           
           
pomoćnik pročelnika Područnog ureda Zagreb                        2,40

3.         pročelnik područnog ureda – ostali područni uredi      
           
pomoćnik pročelnika područnog ureda Split, Rijeka,           
           
Osijek, Pazin                                                                           2,30

4.         voditelj ispostava: Zagreb – Centar, Zagreb– Medvešćak,      
           
Zagreb – Trnje, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Dubrava,         
           
Zagreb – Maksimir, Zagreb – Črnomerec,      
           
Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Peščenica,      
           
Zagreb – Novi Zagreb, Zagreb za poreze građana,     
           
Zagreb za nekretnine, Zagreb za velike porezne          
           
obveznike, Split, Rijeka, Osijek, Pula                                        2,25

5.         voditelj ispostave Porezne uprave – ostali                                  2,10

        Stručni uvjeti za točke 1. – 5.:  Uvjeti kao za inspektora,                    
                                                      
upravnog savjetnika, stručnog             
                                                      
savjetnika ili informatičkog                  

                                                       savjetnika, ostali uvjeti            
                                                      
prema posebnim propisima.

6.         načelnik odjela                                                                           2,20

7.         voditelj odsjeka                                                                         2,05

8.         voditelj pododsjeka                                                                   1,85

Stručni uvjeti za točke 6. – 8.:  Uvjeti kao za višega upravnog             
                                              
savjetnika, višega stručnog                  
                                              
savjetnika, višega informatičkog               
                                              
savjetnika ili višeg inspektora.

b) Radna mjesta I. vrste

1.         viši inspektor                                                                              1,80

2.         viši informatički savjetnik

            viši upravni savjetnik

            viši stručni savjetnik

            viši upravni savjetnik za prekršajni postupak                                1,75

3.         inspektor

            upravni savjetnik za prekršajni postupak                                      1,55

4.         informatički savjetnik

            upravni savjetnik

            stručni savjetnik                                                                           1,40

5.         informatički suradnik

            samostalni upravni referent

            stručni suradnik                                                                            1,28

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: prema Zakonu

c) Radna mjesta II. vrste

1.         inspektor II. vrste zvanja                                                              1,20

2.         viši informatički referent

            viši upravni referent

            viši stručni referent                                                                       1,18

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: prema Zakonu

d) Radna mjesta III. vrste

1.         administrativni tajnik ravnatelja                                                     0,95

2.         upravni referent                                                                            1,07

3.         informatički referent

            stručni referent

            računovodstveni referent – financijski knjigovođa                          0,88

4.         administrativni referent

            administrativni tajnik

            računovodstveni referent

            ekonom                                                                                       0,85

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: prema Zakonu


Članak 3.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera, sukladno posebnim propisima.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada i visina dodataka na osnovnu plaću, na kojima se obavljaju poslovi inspekcijskog nadzora i ovrhe, i to:

1. viši inspektor

2. inspektor

3. inspektor II. vrste

4. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe                                                10%.


Članak 4.

Utvrđuju se kriteriji za iznos dodatka na plaću za natprosječne rezultate u radu, i to:

– stručnost, kreativnost i samostalnost u obavljanju poslova,

– zalaganje i samoinicijativnost u radu,

– kvaliteta i opseg obavljenih poslova,

– rad na posebno složenim predmetima,

– pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova,

– naplata poreza,

– radna disciplina i odnos prema poreznim obveznicima,

– rad po pozivu za obavljanje posla koji ne trpi odgodu.

Za natprosječne rezultate u radu ovlašteni službenik može svake godine ostvariti dodatak, koji može iznositi najviše do tri osnovne plaće toga službenika.

Odluka o isplati plaće iz stavka 2. ovoga članka, na temelju ocjene o radu donosi ravnatelj Porezne uprave.


Članak 5.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na identična radna mjesta službenika u drugostupanjskom upravnom postupku Ministarstva financija.


Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, za službenike Porezne uprave prestaju se primjenjivati odredbe članaka 2., 3. i 14. Ured­be o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispr., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispr., 17/2003, 197/2003,21/2004, 25/2004 i 66/2005), koje se odnose na radna mjesta službenika Porezne uprave. Također se na službenike Porezne uprave prestaju primjenjivati odredbe članka 5. i članka 7. Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 74/2002).


Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/06-01/11

Urbroj: 5030120-06-2

Zagreb, 12. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.