Odluka o ustanovljenju i dodjeli Spomen plakete Vukovar 1991.

NN 82/2006 (21.7.2006.), Odluka o ustanovljenju i dodjeli Spomen plakete Vukovar 1991.

HRVATSKI SABOR

1965

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 117. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a u prigodi obilježavanja 15. obljetnice osnivanja 204. brigade Hrvatske vojske i 15. obljetnice žrtve Vukovara 1991. godine, Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2006., donio je

ODLUKU

O USTANOVLJENJU I DODJELI SPOMEN PLAKETE VUKOVAR 1991.

I.

Kao znak posebnog priznanja i zahvalnosti Republike Hrvatske braniteljima Vukovara 1991. godine, a za iskazano domoljublje, iznimno junaštvo, stradanja i žrtvu, ovom se Odlukom ustanovljava SPOMEN PLAKETA VUKOVAR 1991.

II.

SPOMEN PLAKETU VUKOVAR 1991. Hrvatski sabor dodjeljuje braniteljima Vukovara 1991. godine odužujući im se za presudan doprinos u ključnim i presudnim trenucima u borbi za obranu i opstojnost hrvatske države i hrvatskog naroda.

III.

SPOMEN PLAKETU VUKOVAR 1991. u ime Hrvatskoga sabora uručit će predsjednik Hrvatskoga sabora braniteljima te obiteljima poginulih, preminulih i nestalih branitelja, u prigodi svečanog postrojavanja 204. brigade.

IV.

Vlada Republike Hrvatske utvrdit će i Predsjedništvu Hrvatskoga sabora dostaviti na verifikaciju prijedlog izgleda i opisa SPOMEN PLAKETE VUKOVAR 1991. i popis branitelja kojima se dodjeljuje Plaketa.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-01/06-01/03
Zagreb, 13. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.