Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske

NN 82/2006 (21.7.2006.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

1979

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98.), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 120/02.) u članku 17. stavku 1. točki 4. iza riječi: »Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej »Staro selo Kumrovec« stavlja se točka i zarez te dodaju riječi: »Muzej Slavonije, Osijek (etnografski odjel).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/06-01/116
Urbroj: 532-10-01/1-06-01
Zagreb, 10. srpnja 2006.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.