Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija

NN 98/2006 (6.9.2006.), Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2259

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 64/05) objavljuje

DOPUNU POPISA

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

U Popisu ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine« br. 8/06) iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. Institut za poljoprivredu i turizam – Vinarski laboratorij, Karla Huguesa 8, Poreč
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.«.

Klasa: 011-02/06-01/6
Urbroj: 525-1-06-3
Zagreb, 30. kolovoza 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.