Odluka o odlikovanju Nataše Kandić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 108/2006 (4.10.2006.), Odluka o odlikovanju Nataše Kandić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2405

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nataša Kandić


REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE


za zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota kroz sudjelovanje u mnogim humanitarnim aktivnostima.

Klasa: 060-04/06-13/04
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 1. rujna 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.