Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak

NN 108/2006 (4.10.2006.), Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2409

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE SISAK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se lučko područje luke Sisak, otvorene za javni promet, s pripadajućim bazenima Galdovo i Crnac.

Članak 2.

Lučko područje iz članka 1. ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim točkama, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na preglednom planu lučkog područja luke Sisak:

a) Bazen Galdovo
 

                                Y                    X

TOČKA 1       5608637,35     5038030,37

TOČKA 2       5608662,76     5038031,15

TOČKA 3       5608693,67     5038032,05

TOČKA 4       5608694,03     5038027,65

TOČKA 5       5608695,65     5038011,68

TOČKA 6       5608696,22     5038008,11

TOČKA 7       5608704,08     5037974,67

TOČKA 8       5608711,29     5037965,06

TOČKA 9       5608721,76     5037930,25

TOČKA 10     5608747,91     5037882,72

TOČKA 11     5608757,12     5037891,30

TOČKA 12     5608765,87     5037902,54

TOČKA 13     5608786,73     5037933,49

TOČKA 14     5608791,57     5037929,47

TOČKA 15     5608766,33     5037893,17

TOČKA 16     5608761,76     5037887,70

TOČKA 17     5608757,14     5037882,88

TOČKA 18     5608748,13     5037875,01

TOČKA 19     5608740,07     5037869,12

TOČKA 20     5608732,02     5037862,67

TOČKA 21     5608727,73     5037858,78

TOČKA 22     5608724,58     5037854,53

TOČKA 23     5608722,48     5037850,34

TOČKA 24     5608721,20     5037844,74

TOČKA 25     5608719,92     5037839,14

TOČKA 26     5608718,53     5037833,24

TOČKA 27     5608706,68     5037827,40

TOČKA 28     5608674,91     5037822,50

TOČKA 29     5608641,00     5037820,66

TOČKA 30     5608634,45     5037879,64

TOČKA 31     5608632,69     5037913,00

TOČKA 32     5608634,69     5037975,1


b) Bazen Crnac

              Y           X
 
TOČKA 1   5611416,75  5034366,91
 
TOČKA 2   5611456,55  5034393,89
 
TOČKA 3   5611795,40  5033930,93
 
TOČKA 4   5611719,41  5033866,49
 
TOČKA 5   5611710,50  5033887,37
 
TOČKA 6   5611681,43  5033902,84
 
TOČKA 7   5611684,49  5033915,08
 
TOČKA 8   5611684,62  5033953,40
 
TOČKA 9   5611526,70  5034192,51
 


Članak 3.


U sklopu lučkog područja iz čl. 1 ove Uredbe nalazi se i sidrište omeđeno sljedećim koordinatnim točkama:

a) Sjever

                                Y                    X

TOČKA 32     5611952,88     5033834,28

TOČKA 33     5611972,79     5033851,32

TOČKA 34     5611985,26     5033835,05

TOČKA 35     5612004,57     5033806,49

TOČKA 36     5612023,94     5033791,64

TOČKA 37     5612052,38     5033763,53

TOČKA 38     5612073,13     5033742,78

TOČKA 39     5612100,31     5033720,12

TOČKA 40     5612195,70     5033658,06

TOČKA 41     5612288,83     5033608,78

TOČKA 42     5612320,45     5033595,38

TOČKA 43     5612282,69     5033519,09

TOČKA 44     5612165,07     5033604,62

TOČKA 45     5612062,98     5033699,95


b) Jug
               Y         X

 
TOČKA 21  5611838,65  5033736,53
 
TOČKA 22  5611899,55  5033788,64
 
TOČKA 23  5612012,25  5033651,71
 
TOČKA 24  5612130,91  5033542,13
 
TOČKA 25  5612251,48  5033456,01
 
TOČKA 26  5612248,37  5033449,74
 
TOČKA 27  5612188,81  5033475,91
 
TOČKA 28  5611929,29  5033642,19
 
TOČKA 29  5611889,12  5033685,57
 
TOČKA 30  5611883,10  5033694,75
 
TOČKA 31  5611877,63  5033691,34
 


c) Pripremno sidrište

                               Y                     X

TOČKA 10     5611514,53     5034433,20

TOČKA 11     5611548,00     5034455,88

TOČKA 12     5611614,07     5034356,17

TOČKA 13     5611633,40     5034325,29

TOČKA 14     5611649,48     5034299,55

TOČKA 15     5611675,94     5034266,62

TOČKA 16     5611715,48     5034204,01

TOČKA 17     5611789,33     5034117,31

TOČKA 18     5611841,76     5034028,51

TOČKA 19     5611870,53     5033994,64

TOČKA 20     5611848,92     5033976,32


Članak 4.

Grafički prilozi lučkog područja sastavni su dio ove Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Zadužuju se nadležna tijela da izvrše potrebne radnje radi evidencije lučkog područja.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/06-02/06
Urbroj: 5030116-06-1
Zagreb, 28. rujna 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.