Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

NN 109/2006 (6.10.2006.), Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2435

Na temelju članka 98. stavak 1f) Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05.) glavni inspektor Državnog inspek­torata donosi

PRAVILNIK

O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se drugi slučajevi lakih povreda službene dužnosti osim onih lakih povreda službene dužnosti propisanih člankom 98. Zakona o državnim službenicima.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika lake povrede službene dužnosti jesu:
– neizvršavanje naputaka za rad koje donosi glavni inspektor,
– nedolično ponašanje prema čelniku tijela, nadređenom i drugim službenicima i namještenicima,
– nekorektan odnos prema drugim službenicima i namještenicima,
– odbijanje pružanja stručne pomoći nadređenog službenika drugim, posebno novoprimljenim službenicima i namještenicima.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti objavljen u »Narodnim novinama« br. 144/02.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/10
Urbroj: 556-05-03-06-01
Zagreb, 2. listopada 2006.

Glavni inspektor
mr. sc. Kruno Kovačević, v. r.